Friday, June 14, 2024

Reply To: มัลดีฟ

#12523
rinrada
Participant

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมัลดีฟ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมาเล่ ภายในมีสมบัติที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของมัลดีฟส์อย่างที่ประเมินค่าไม่ได้นับพันชิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้าวของส่วนตัวของอดีตองค์สุลต่าน ภาพถ่ายบุคคลสำคัญ และสิ่งต่าง ๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวมัลดีฟส์ ซึ่งแต่เดิมอาคารนี้เป็นอาคารส่วนที่เหลือจากพระราชวังมัลดีฟเวียน แต่ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงจากรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใครที่ชอบประวัติศาสตร์สากล ก็ไม่ควรพลาดแวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.