พิธีเรียงหมอน หรือ พิธีปูที่นอน

พิธีเรียงหมอน หรือ พิธีปูที่นอน ธีปูที่นอน เป็นขั้นตอนหนึ่งในพิธีส่งตัวเข้าหอที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน